Debat Nieuwspoort 13 maart: Gemeenteraadsverkiezingen in Turkije en solidariteit met Leyla Güven in hongerstaking

De mensenrechten staan in Turkije al lange tijd onder druk. Er is een grootschalige aanval gaande op democratisch verkozen volksvertegenwoordigers en de Koerdische bevolking. Steeds meer journalisten en academici zitten in detentie. De afgelopen jaren zijn zeker 165 mediakanalen en 37 vrouwencentra onder dwang gesloten.

30 maart 2014 waren 105 burgemeesters van HDP verkozen. Inmiddels zijn  84 van deze burgemeester uit het ambt gezet en heeft de Turkse regering eigen AKP-ambtenaren aangesteld. 89 burgemeesters zijn in gevangenschap genomen vanwege hun politieke opvattingen. De Turkse president Erdogan liet al eerder verstaan dat hij ook bij de komende verkiezingen eventuele verkozen burgemeesters van de pro-Koerdische HDP uit hun ambt zal zetten. Er wordt verwacht dat de HDP in de aanloop naar de verkiezingen weer zwaar onder vuur zal komen te liggen van de Turkse Staat. Eén van de leden in het Turkse parlement voor de HDP, LeylaGüven, is ondertussen bezig met een uitputtende hongerstaking van inmiddels meer dan 110 dagen om de vrijlating van politieke gevangenen te eisen. Onder hen de sinds 1999 gevangen zittende Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan.

Er komen verkiezingen aan terwijl tientallen parlementariërs, burgemeesters en volksvertegenwoordigers in gevangenschap zitten. Burgemeesters en kandidaten voor de gemeenteraad worden aangehouden. In hoeverre kunnen de verkiezingen democratisch verlopen en wat gaat er daarna gebeuren?

Kurds & Friends organiseert een debat om bij Nederlandse Kamerleden, journalisten en het algemene publiek aandacht te vragen voor gemeenteraadsverkiezingen in Turkije op 31 maart en de hongerstaking van HDP parlementariër Leyla Guven in haar hongerstaking 130ste dag.

U bent van harte welkom op het debat over de gemeenteraadsverkiezingen in Turkije op 31 maart 2019. En solidariteit met Leyla Guven in haar hongerstaking op 130ste dag

Datum: 13 maart 2019
Locatie: Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag (Zaal Wandelganger 1)
Tijd: 19.30-21.00 uur
Toegang:  gratis, aanmelden verplicht i.v.m. beperkt aantal plaatsen via Kurdsandfriends@gmail.com
Voertalen: Nederlands, Turks, Engels

Programma
19.30 Welkom, koffie, thee
20.00 Introductie door debatleider Guido van Leemput
20.10 Ertugrul Kurkcu, parlementslid HDP: de actuele mensenrechtensituatie in Turkije,  hongerstaking en Leyla Guven en  gemeenteraadverkiezingen
20.30 Reactie van Kamerleden: Sadet Karabulut (SP), Martijn van Helvert (CDA)
20.45 Debat met het publiek
22.00 Slotopmerkingen en vervolgplannen

Ertugrul Kurkcu is geboren op 5 mei 1948, Turkse politicus, socialistische activist. Van Juni 2011 tot met juni 2018 was hij HDP parlementariër, vanaf 22 juni 2014 is hij huidige erevoorzitter van de Democratische Volkspartij (HDP en Vanaf 8 oktober 2018 is honorair medewerker van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE).

HDP
De HDP  (Halkların Demokratik Partisi, Peoples’ Democratic Party) is een conglomeraat van progressieve Koerdische en Turkse partijen waarin ook andere minderheidsgroepen zoals de Alevieten en Christenen vertegenwoordigd zijn. De HDP heeft 59 zetels in het Turkse parlement. De HDP spreekt een brede democratische volksbeweging aan die de ambitie heeft om Turkije om te vormen tot een rechtsstaat.

Kurds & Friends
Het comité Kurds & Friends bestaat uit lobbyisten, wetenschappers en advocaten en zet zich in voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten in Turkije in het algemeen en voor de Koerden in het bijzonder.

Opening fototentoonstelling Piet den Blanken in Atrium: De vernietiging van Sur. Het Koerdisch hart in Turkije

Op 18 december 2018 opende Fatma Şık, de co-burgemeester in ballingschap van Sur de fototentoonstelling van Piet den Blanken: ‘De vernietiging van Sur. Het Koerdisch hart in Turkije’ in het Haagse Atrium. Ze leidde Haagse politici rond en gaf uitleg over de geschiedenis van Sur en het lot van de inwoners. De tentoonstelling is nog tot 7 januari te zien.

“Sur is het meer dan zevenduizend jaar oude hart van Mesopotamië waar al eeuwenlang verschillende volken hecht met elkaar samenleven. Dit door UNECO als cultureel erfgoed erkende centrum van Diyarbakir is vernietigd door de Turkse overheid”, zei Şık. Ze was zichtbaar geroerd door het feit dat ‘haar’ burgers nu zo prominent in het midden van het politieke hart van Nederland de aandacht krijgen. Ze kende alle families die door Piet den Blanken zijn geportretteerd. “Het was zo’n bijzondere gemeenschap”, vertelde Şık, “Het was één grote familie die nu volkomen uit elkaar gerukt is en elkaar niet meer kan vinden omdat iedereen ontheemd is geraakt. Dat was waarschijnlijk ook mede reden waarom ze doelwit waren van de Turkse overheid. Die hechte banden vormden een bedreiging in de ogen van de autoriteiten.”

Veel politieke interesse
Fatma Şık werd ontvangen door de Haagse gemeenteraadsleden Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij), Arjen Kapteijns (GL), Serpil Ateş (GL), Maarten De Vuyst (GL), Birgül Özmen (D66) en het tweede Kamerlid Sadet Karabulut (SP).

Fatma Şık benadrukte dat de foto’s maar een heel klein deel van de buitenkant van de wijk Sur laten zien: “de vernietiging is midden in de wijk vele malen ernstiger maar daar heeft niemand toegang toe. Er stonden ongeveer 50.000 gebouwen waarvan de helft volledig is vernietigd. Elke steen in Sur heeft zijn eigen eeuwenoude geschiedenis en nu is het allemaal weg.” Serpil Ateş vroeg waar alle inwoners heen zijn gegaan. “Toen in de jaren negentig Koerdische dorpen door de overheid werden platgebrand, zijn de meeste Koerden naar de grote steden of het Westen gevlucht”, vertelde Şık. “Dit keer is het anders, ongeveer 98% procent van de ontheemden is in Diyarbakir gebleven. Bijna iedereen vindt opvang bij familie of vrienden. Mensen die het kunnen betalen, huren een woning in een van de buitenwijken van Diyarbakir.”

Arjen Kapteijns heette Şık namens de gemeenteraadsleden van harte welkom in de stad. “Ik heb grote bewondering voor uw moed en strijdbaarheid”, zei Kapteijns. “Ik denk dat veel mensen wel eens in de krant hebben gelezen over de oorlog in Turkije maar met deze foto’s wordt het beeld van alle ontberingen die de mensen van Sur hebben doorgemaakt pas echt goed zichtbaar. Ik ben er trots op dat deze foto’s nu hier in Den Haag hangen.” “Het is inderdaad enorm belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deze foto’s komen bekijken”, vulde Sadet Karabulut aan, “maar ik zou vooral ook willen weten wat we verder kunnen doen vanuit onze positie.”

Solidariteit Den Haag – Sur
Şık bedankte de gemeente Den Haag sprak de hoop uit dat ze politici ooit in Sur zou mogen ontvangen. Ze vertelde dat er op dit moment grote zorgen zijn over de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2019. Na de vorige verkiezingen zijn lokale gekozen politici vervangen door ambtenaren die namens de overheid het bewind over de Koerdische steden en dorpen voeren. “Het is van belangrijk dat er druk komt op president Erdogan zodat de mensen die worden gekozen ook echt hun positie krijgen na de verkiezingen”, zei Şık. Ze opperde ook het idee dat lokale en nationale volksvertegenwoordigers uit Nederland als informele waarnemers naar de verkiezingen zouden kunnen gaan in maart volgend jaar. Dit idee werd omarmd door alle aanwezigen. Karabulut sprak de belofte uit om dit initiatief verder op te pakken. “Het is heel belangrijk dat we ook vanuit onze lokale politieke solidair zijn met onze collega’s in Diyarbakir”, zei Birgül Özmen. Ze zei vereerd te zijn dat Den Haag ruimte biedt aan de beelden. “Het is stad waar mijn ouders vandaan komen.”

Kerstgedachte
Joris Wijsmuller benadrukte dat het Haagse Atrium de meest logische plek is voor een tentoonstelling als deze. “We zijn hier in het hart van de lokale democratie en bovendien in de stad van vrede en recht. Het gaat hier over mensen in Sur, waarvan er in Den Haag veel familieleden wonen. Het is goed dat de bevolking van Den Haag hiermee geconfronteerd wordt en bijzonder dat dit juist plaatsvindt in de weken dat hier in het Atrium allerlei Kerstactiviteiten plaatsvinden. Een goed moment om stil te staan bij deze schrijnende realiteit.”

Meer informatie

De fototentoonstelling de ‘De vernietiging van Sur’ is vanaf 18 december 2018 tot 7 januari 2019 te zien in het Atrium van het Haags Stadshuis, Spui 70. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 7.00 tot 19.00 uur, donderdag tot 21.30, zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur. Gesloten: 25, 26 december en 1 januari.

Fototentoonstelling Piet den Blanken in Atrium: De vernietiging van Sur. Het Koerdisch hart in Turkije

Koerdische burgemeester in ballingschap in gesprek met Haagse politici.

Fatma Şık, de burgemeester van Sur in ballingschap, geeft op 18 december om 17.30 uur een rondleiding in het Atrium aan Haagse politici. Ze opent daarmee een fototentoonstelling over de vernietiging van de eeuwenoude stadswijk waarvan ze burgemeester was.

Sur is een deelgemeente van Diyarbakir, een grote Koerdische stad in het zuidoosten van Turkije. Het eeuwenoude Sur, is deels door UNESCO tot beschermd erfgoed verklaard. Er is weinig meer over van Sur als gevolg van oorlogshandelingen die in 2015 en 2016 plaatsvonden. Volgens de Verenigde Naties zijn in totaal 350.000 tot 500.000 mensen ontheemd geraakt door deze grootschalige operaties. Fotograaf Piet den Blanken trok vorige zomer naar Sur om de restanten van dit ooit zo bedrijvig en levendig stadscentrum in beeld te brengen en om de mensen te spreken die noodgedwongen Sur moesten verlaten.

Fatma Şık was burgemeester van Sur ten tijde van de belegering van haar wijk. Ze werd – net als tientallen andere – niet regeringsgezinde – gekozen burgemeesters in Turkije – gearresteerd en zat acht maanden in voorarrest. Ze vluchtte daarna naar Zwitserland. Fatma Şık komt speciaal voor de opening naar het Atrium in Den Haag. Ze geeft Haagse politici uitleg over de geschiedenis achter de foto’s en haar ervaringen als getuige en lokaal verantwoordelijk politica ten tijde van de oorlogshandelingen.

Programma opening fototentoonstelling 18 december 2018, Atrium Den Haag
17.30   Welkom
17.35   Fatma Sik leidt Haagse politici langs foto’s. Toegezegd: de fractievoorzitters van de Haagse Stadspartij, Joris Wijsmuller, en van GroenLinks Den Haag, Arjen Kapteijns en Tweede Kamerleden Martijn van Helvert van het CDA en Sadet Karabulut van de SP.
17.55   Reactie van Haagse politici

De fototentoonstelling de ‘De vernietiging van Sur’ is vanaf 18 december 2018 tot 7 januari 2019 te zien in het Atrium van het Haags Stadshuis, Spui 70. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 7.00 tot 19.00 uur, donderdag tot 21.30, zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur. Gesloten: 25, 26 december en 1 januari.

Kijk terug: 18 juni debat ‘Strijd van Sur tot Afrin’ in de Balie

Op 18 juni werd in de Balie gesproken over het Turkse optreden in zowel Sur als Afrin. Sprekers waren Sinan Önal, HDP Duitsland vertegenwoordiger, Nursel Aydogan, HDP parlementariër voor Diyarbakir en ten tijde van de vernietiging van de stad in Sur,  Marcel Brus, hoogleraar internationaal publiekrecht, Joël Voordewind, Tweede Kamerlid ChristenUnie en Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid SP.  Ook werd gesproken met Piet den Blanken. Hij trok naar Sur om de gevolgen van de verborgen oorlog in beeld te brengen. De fototentoonstelling ‘De vernietiging van Sur’ werd op deze avond geopend en is tot 26 juni te zien op de bovenfoyer van de Balie.

Het debat terugkijken:

Foto-impressie:

Debat 18 juni 2018, de Balie: Strijd van Sur tot Afrin: Rechtmatige zelfverdediging of illegale oorlog?

Op 20 januari 2018 begonnen de eerste luchtaanvallen op de Noord-Syrische, Koerdische plaats Afrin onder de militaire Turkse operatie: Operatie Olijftak. Deze luchtaanvallen zijn tot op de dag van vandaag nog actueel en er vallen dagelijks tientallen burgerslachtoffers. Turkije gebruikt of misbruikt het VN-Handvest onder de noemer ‘zelfverdediging’ terwijl deskundigen in internationaal recht vraagtekens plaatsen bij de rechtvaardiging van Turkije met Operatie Olijftak. In hoeverre is het Turkse optreden gerechtvaardigd? Moet de internationale gemeenschap ingrijpen en de Koerden in Afrin, die eerder nog ISIS bevochten, te hulp schieten?

De aanval in Afrin volgt in de visie van de Turkse Staat op de binnenlandse Koerdische kwestie. De Koerden zien tussen de situatie in Turkije en in Afrin ook een verband: namelijk de wens van Turkije om de Koerdische bevolking te onderdrukken binnen en buiten de landsgrenzen. Vanaf 2015 vinden er in Turkije grootschalige militaire operaties plaats waardoor ongeveer een half miljoen Koerden ontheemd zijn geraakt en Koerdische stadskernen in Turkije zijn vernietigd. Turkije rechtvaardigt deze operatie met een beroep op de aanwezigheid van de PKK in de steden. De binnenlandse oorlog in Turkije verloopt veelal in stilte en ook naar aanleiding van Operatie Olijftak werd geen actie ondernomen. Hoe ziet de toekomst van de Koerden in Syrië en Turkije eruit?

Op 18 juni 2018 wordt hierover gesproken in de Balie in Amsterdam. Sprekers zijn o.a. Sinan Önal, HDP Duitsland vertegenwoordiger, Nursel Aydogan, HDP parlementariër voor Diyarbakir en was ten tijde van de vernietiging van de stad in Sur,  Marcel Brus, hoogleraar internationaal publiekrecht, Joël Voordewind, Tweede Kamerlid ChristenUnie en Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid SP.

Opening fototentoonstelling ‘De vernietiging van Sur’
De eeuwenoude – en deels door Unesco als cultureel erfgoed bestemde stadskern – van Diyarbakir is vernietigd. Sur is het hart van de Koerdische gemeenschap in Turkije. Fotograaf Piet den Blanken trok naar Sur en bracht de gevolgen van deze verborgen oorlog in beeld. De fototentoonstelling ‘De vernietiging van Sur’ wordt tijdens het debat geopend en zal van 19 juni tot en met 26 juni te zien zijn op de bovenfoyer van De Balie. Het beeld bij dit programma is eveneens van Piet den Blanken.

Dit programma is een samenwerking van Kurds & Friends en De Balie
Moderator: Bahram Sadeghi
Voertaal: Engels

Tickets: De Balie


Debate: From Afrin to Sur: legitimate self-defence or illegal war?

On January 20th 2018, the first air raids on the Northern-Syrian Kurdish town of Afrin began under the Turkish military operation: Operation Olive Branch. These air attacks are still happening on a daily basis and have since caused dozens of civilian casualties. Turkey is using or abusing the UN-Charter by calling it self-defence, while experts in international law question Turkey’s justification for Operation Olive Branch. To what extent is Turkish action justified? Should the international community intervene and help the Kurds in Afrin, who previously fought against ISIS?

In the Turkish state’s view, the attack in Afrin is another chapter in the internal Kurdish issue. The Kurds see a link between the situation in Turkey and in Afrin: Turkey’s desire to oppress the Kurdish population inside and outside its borders. Large-scale military operations have been taking place in Turkey from 2015, resulting in the displacement of around half a million Kurds and the destruction of Kurdish cities in Turkey. Turkey justifies this operation by referring to the presence of the PKK in the cities. The internal war in Turkey continues mainly in silence with Afrin being a clear example of this fact, since no action has been taken since the air raids and its developments. What is the future of the Kurds in Syria and Turkey?

This evening we will talk with Sinan Önal, HDP Germany representative, Nursel Aydogan, HDP parliamentarian for Diyarbakir and eyewitness of the destruction of Sur, Marcel Brus,  professor of public international law, Joël Voordewind, parliamentarian for the ChristianUnion and Sadet Karabulut, parliamentarian for the Socialist Party.

Photo exhibition ‘The destruction of Sur’
The centuries-old centre of Diyarbakir, which was partly safeguarded by UNESCO as a Cultural Heritage Site, has been destroyed. Sur is the heart of the Kurdish community in Turkey. Photographer Piet den Blanken travelled to Sur and portrayed the consequences of this hidden war. The photo exhibition ‘The destruction of Sur’ will be opened during the debate and can be visited at the Bovenfoyer of De Balie from 19 June to 26 June 2018.

Moderator: Bahram Sadeghi
Language: English

Tickets: De Balie

« Oudere berichten

© 2020

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑