Kijk terug: 18 juni debat ‘Strijd van Sur tot Afrin’ in de Balie

Op 18 juni werd in de Balie gesproken over het Turkse optreden in zowel Sur als Afrin. Sprekers waren Sinan Önal, HDP Duitsland vertegenwoordiger, Nursel Aydogan, HDP parlementariër voor Diyarbakir en ten tijde van de vernietiging van de stad in Sur,  Marcel Brus, hoogleraar internationaal publiekrecht, Joël Voordewind, Tweede Kamerlid ChristenUnie en Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid SP.  Ook werd gesproken met Piet den Blanken. Hij trok naar Sur om de gevolgen van de verborgen oorlog in beeld te brengen. De fototentoonstelling ‘De vernietiging van Sur’ werd op deze avond geopend en is tot 26 juni te zien op de bovenfoyer van de Balie.

Het debat terugkijken:

Foto-impressie:


Report on the displaced people from Afrin Canton in Shahba, Northern Syria and surrounding area

Report on displaced people from Afrin

Debat 18 juni 2018, de Balie: Strijd van Sur tot Afrin: Rechtmatige zelfverdediging of illegale oorlog?

Op 20 januari 2018 begonnen de eerste luchtaanvallen op de Noord-Syrische, Koerdische plaats Afrin onder de militaire Turkse operatie: Operatie Olijftak. Deze luchtaanvallen zijn tot op de dag van vandaag nog actueel en er vallen dagelijks tientallen burgerslachtoffers. Turkije gebruikt of misbruikt het VN-Handvest onder de noemer ‘zelfverdediging’ terwijl deskundigen in internationaal recht vraagtekens plaatsen bij de rechtvaardiging van Turkije met Operatie Olijftak. In hoeverre is het Turkse optreden gerechtvaardigd? Moet de internationale gemeenschap ingrijpen en de Koerden in Afrin, die eerder nog ISIS bevochten, te hulp schieten?

De aanval in Afrin volgt in de visie van de Turkse Staat op de binnenlandse Koerdische kwestie. De Koerden zien tussen de situatie in Turkije en in Afrin ook een verband: namelijk de wens van Turkije om de Koerdische bevolking te onderdrukken binnen en buiten de landsgrenzen. Vanaf 2015 vinden er in Turkije grootschalige militaire operaties plaats waardoor ongeveer een half miljoen Koerden ontheemd zijn geraakt en Koerdische stadskernen in Turkije zijn vernietigd. Turkije rechtvaardigt deze operatie met een beroep op de aanwezigheid van de PKK in de steden. De binnenlandse oorlog in Turkije verloopt veelal in stilte en ook naar aanleiding van Operatie Olijftak werd geen actie ondernomen. Hoe ziet de toekomst van de Koerden in Syrië en Turkije eruit?

Op 18 juni 2018 wordt hierover gesproken in de Balie in Amsterdam. Sprekers zijn o.a. Sinan Önal, HDP Duitsland vertegenwoordiger, Nursel Aydogan, HDP parlementariër voor Diyarbakir en was ten tijde van de vernietiging van de stad in Sur,  Marcel Brus, hoogleraar internationaal publiekrecht, Joël Voordewind, Tweede Kamerlid ChristenUnie en Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid SP.

Opening fototentoonstelling ‘De vernietiging van Sur’
De eeuwenoude – en deels door Unesco als cultureel erfgoed bestemde stadskern – van Diyarbakir is vernietigd. Sur is het hart van de Koerdische gemeenschap in Turkije. Fotograaf Piet den Blanken trok naar Sur en bracht de gevolgen van deze verborgen oorlog in beeld. De fototentoonstelling ‘De vernietiging van Sur’ wordt tijdens het debat geopend en zal van 19 juni tot en met 26 juni te zien zijn op de bovenfoyer van De Balie. Het beeld bij dit programma is eveneens van Piet den Blanken.

Dit programma is een samenwerking van Kurds & Friends en De Balie
Moderator: Bahram Sadeghi
Voertaal: Engels

Tickets: De Balie


Debate: From Afrin to Sur: legitimate self-defence or illegal war?

On January 20th 2018, the first air raids on the Northern-Syrian Kurdish town of Afrin began under the Turkish military operation: Operation Olive Branch. These air attacks are still happening on a daily basis and have since caused dozens of civilian casualties. Turkey is using or abusing the UN-Charter by calling it self-defence, while experts in international law question Turkey’s justification for Operation Olive Branch. To what extent is Turkish action justified? Should the international community intervene and help the Kurds in Afrin, who previously fought against ISIS?

In the Turkish state’s view, the attack in Afrin is another chapter in the internal Kurdish issue. The Kurds see a link between the situation in Turkey and in Afrin: Turkey’s desire to oppress the Kurdish population inside and outside its borders. Large-scale military operations have been taking place in Turkey from 2015, resulting in the displacement of around half a million Kurds and the destruction of Kurdish cities in Turkey. Turkey justifies this operation by referring to the presence of the PKK in the cities. The internal war in Turkey continues mainly in silence with Afrin being a clear example of this fact, since no action has been taken since the air raids and its developments. What is the future of the Kurds in Syria and Turkey?

This evening we will talk with Sinan Önal, HDP Germany representative, Nursel Aydogan, HDP parliamentarian for Diyarbakir and eyewitness of the destruction of Sur, Marcel Brus,  professor of public international law, Joël Voordewind, parliamentarian for the ChristianUnion and Sadet Karabulut, parliamentarian for the Socialist Party.

Photo exhibition ‘The destruction of Sur’
The centuries-old centre of Diyarbakir, which was partly safeguarded by UNESCO as a Cultural Heritage Site, has been destroyed. Sur is the heart of the Kurdish community in Turkey. Photographer Piet den Blanken travelled to Sur and portrayed the consequences of this hidden war. The photo exhibition ‘The destruction of Sur’ will be opened during the debate and can be visited at the Bovenfoyer of De Balie from 19 June to 26 June 2018.

Moderator: Bahram Sadeghi
Language: English

Tickets: De Balie

Nieuw HDP rapport over de gebeurtenissen in Cizre tijdens de uitgaansverboden en militaire operaties in 2015 en 2016

Op 5 maart 2018 tijdens een persconferentie in Geneve maakte HDP parlementslid Faysal Sarıyıldız een nieuw rapport openbaar over de gebeurtenissen die in Cizre plaatsvonden tijdens de militaire operaties onder de ingestelde 24 uurs uitgaansverboden in 2015/2016. Het rapport getiteld “The anatomy of brutality” bevat onder andere een grote verzameling van informatie die nu, 2 jaar na dato, een uitgebreid verslag opleveren over de gruwelijke gebeurtenissen in de kelders van Cizre waar uiteindelijk 177 lichamen, waaronder die van 24 kinderen, werden gevonden.

In het rapport wordt opnieuw opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen in Cizre.

Ook in andere steden in het zuidoosten van Turkije vonden grootschalige militaire operaties plaats. Ook daar vielen vele doden en gewonden, stadskernen werden vernietigd en honderdduizenden mensen raakten ontheemd. Per oktober 2016 waren er in totaal in negen provincies en minstens 35 districten 114 avondklokken uitgeroepen. 63 in Diyarbakır , achttien in Mardin, dertien in Şırnak, elf in Hakkâri, in Muş, Batman en Bingöl twee en in Dersim één. Tussen augustus 2015 en oktober 2016 zijn er in totaal 863 mensen gestorven. Het recht op leven en het recht op toegang tot gezondheidszorg van zeker 1,5 miljoen mensen werd negatief beïnvloed.

Het volledige rapport is hier te vinden:
The anatomy of brutality – comprehensive and updated report on Turkey’s blockade on Cizre district

Figen Yüksekdağ bedankt Nederlandse Tweede Kamerleden voor hun steun

Figen Yüksekdağ, co-voorzitter van de Democratische Partij van de Volkeren (HDP)die sinds haar arrestatie van 4 november 2016 in de gevangenis zit heeft haar Nederlandse collega parlementariërs bedankt voor hun solidariteitsbrief. Deze brief werd op 14 september door Tweede Kamerleden Sadet Karabulut, Bram van Ojik, Han ten Broeke, Kirsten van den Hul, Raymond de Roon, Joel Voordewind, Raymond Knops, Marianne Thieme, Sjoerd Sjoerdsma en Kees van der Staaij verstuurd (zie solidariteitsbrief).

De brief van Figen Yüksekdağ is hieronder in het Turks en Engels te lezen:

Yeni-belge-2017-10-26-21.21
Letter-of-Figen-Yüksekdağ-to-Dutch-MPs

 

Kamerleden sturen solidariteitsbrief aan Figen Yüksekdağ

Tweede Kamerleden hebben afgelopen donderdag een solidariteitsbrief aan Figen Yüksekdağ gestuurd. Op 4 november 2016 werd Yuksekdag samen met elf andere parlementsleden voor de HDP gearresteerd en gevangen gezet.  Ze zit nog altijd vast. Vandaag moet ze weer voorkomen.

20170912 Brief Figen Yuksekdag

 

« Oudere berichten

© 2018

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑