Categorie: Rapporten van derden (page 1 of 5)

Nieuw HDP rapport over de gebeurtenissen in Cizre tijdens de uitgaansverboden en militaire operaties in 2015 en 2016

Op 5 maart 2018 tijdens een persconferentie in Geneve maakte HDP parlementslid Faysal Sarıyıldız een nieuw rapport openbaar over de gebeurtenissen die in Cizre plaatsvonden tijdens de militaire operaties onder de ingestelde 24 uurs uitgaansverboden in 2015/2016. Het rapport getiteld “The anatomy of brutality” bevat onder andere een grote verzameling van informatie die nu, 2 jaar na dato, een uitgebreid verslag opleveren over de gruwelijke gebeurtenissen in de kelders van Cizre waar uiteindelijk 177 lichamen, waaronder die van 24 kinderen, werden gevonden.

In het rapport wordt opnieuw opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen in Cizre.

Ook in andere steden in het zuidoosten van Turkije vonden grootschalige militaire operaties plaats. Ook daar vielen vele doden en gewonden, stadskernen werden vernietigd en honderdduizenden mensen raakten ontheemd. Per oktober 2016 waren er in totaal in negen provincies en minstens 35 districten 114 avondklokken uitgeroepen. 63 in Diyarbakır , achttien in Mardin, dertien in Şırnak, elf in Hakkâri, in Muş, Batman en Bingöl twee en in Dersim één. Tussen augustus 2015 en oktober 2016 zijn er in totaal 863 mensen gestorven. Het recht op leven en het recht op toegang tot gezondheidszorg van zeker 1,5 miljoen mensen werd negatief beïnvloed.

Het volledige rapport is hier te vinden:
The anatomy of brutality – comprehensive and updated report on Turkey’s blockade on Cizre district

Damage assessment report – Sur district, Diyarbakir

Meer dan een jaar na het officiële einde van de staatsoperaties in het Sur district van Diyarbakir, gaat de vernietiging van leefgebied en cultureel erfgoed nog altijd door, zo blijkt uit het schaderapport van Nevin Soyukaya, archeoloog en voormalig hoofd van de afdeling cultureel erfgoed van de gemeente Diyarbakir.

Het rapport laat zien hoe het specifieke karakter van het Sur district, de oude stad binnen de stadsmuren van Diyarbakir, onherstelbare schade wordt toegebracht als gevolg van de militaire operaties in 2015 en 2016 en de daarop volgende en nog altijd voortdurende systematische sloop en vernietiging. Tijdens de militaire operaties is zwaar geschut ingezet en zijn tienduizenden inwoners gedwongen vertrokken. Na het einde van de staatsoperaties heeft de Turkse regering besloten tot de onteigening van 6292 van de 7714 parcelen in het Sur district. Honderden gebouwen zijn van de aardbodem verdwenen, de wegen zijn verbreed, wijken zijn uitgewist, pleinen zijn gemaakt en scholen zijn in politieposten of militaire posten omgezet. De verbrede straten verbinden nu deze militaire posten zodat tanks en andere militaire voertuigen door de stad kunnen. In zeker 5 van de 15 buurten, voornamelijk in het oostelijke gedeelte, zijn huizen en monumenten volledig uitgewist en is het onwaarschijnlijk dat inwoners nog terug kunnen keren.

Het Urban Conservation Plan uit 2012, een belangrijk document voor de UNESCO aanvraag, is door de regering eind 2016 aangepast om het ‘urban renewal‘ project te kunnen uitvoeren. In 2012 had de regering dit reeds voor ogen, maar het was onverenigbaar met het Urban Conservation Plan en stuitte op grote weerstand. Het Urban Conservation Plan uit 2012 was met inspraak van alle stakeholders tot stand gekomen en richtte zich op het behoud van het specifieke karakter van de oude stad voor de inwoners en de instandhouding van eeuwenoude gebouwen en stratenpatronen. De nieuwe plannen van de regering daarentegen zeggen zich te richten op veiligheid, maar brengen vooral enorme schade toe aan het unieke karakter van de oude stad en houden geen rekening met de getroffen inwoners.

 

Volledige rapport: Damage Assessment Report – Conflict Period and following Demolition of the Old city (SURİÇİ) of DIYARBAKIR

Amnesty International publiceerde in 2016 ook al een zeer verontrustend rapport over de wederopbouwplannen van de regering en de voortdurende schendingen van de rechten van de inwoners van Diyarbakir: “Displaced and dispossessed: Sur residents’ right to return home”

 

 

 

Schriftelijke conclusies mensenrechtencommissaris Raad van Europa over zuidoost Turkije ingediend bij EHRM

Op 5 mei 2017 heeft Nils Muižnieks, de commissaris voor de mensenrechten bij de Raad van Europa, zijn schriftelijke conclusies ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ze hebben betrekking op 34 zaken die verband houden met gebeurtenissen die sinds augustus 2015 hebben plaatsgevonden in het kader van militaire operaties en uitgaansverboden in Zuidoost-Turkije.

Op basis van twee bezoeken aan Turkije in april en september 2016 en voortdurende monitoring, geven de schriftelijke conclusies van de commissaris informatie over de algemene context van contraterrorisme operaties en uitgaansverboden en de impact daarvan op de lokale bevolking in zuidoostelijk Turkije. De observaties gaan ook dieper in op mensenrechtenimplicaties waarover grote zorgen bestaan, zoals  de bescherming van het recht op leven; het gebrek aan effectief onderzoek en het probleem van straffeloosheid; beperkingen van nabestaanden die hun overleden familieleden de laatste eer willen bewijzen; en onaanvaardbare inmenging in het werk van mensenrechtenactivisten.

Deze ‘Third party intervention’ door de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa is via deze link volledig na te lezen.

 

Human Rights Watch Report over onderdrukking Koerdische oppositie in Turkije

In het rapport van Human Rights Watch dat op 20 maart 2017 werd gepubliceerd wordt de onderdrukking van de Koerdische oppositie in Turkije uiteengezet. Het beschrijft het opvoeren van de repressie sinds de verkiezingen in juni 2015 en de gebeurtenissen in de aanloop naar het referendum van 16 april over de uitbreiding van de bevoegdheden van president Erdogan. 13 volksvertegenwoordigers van de HDP zijn gevangen gezet en de Turkse regering heeft de directe controle over 82 gemeenten in de Koerdische zuidoostelijke regio overgenomen, waarbij de verkozen burgemeesters zijn ontslagen of opgesloten. Volgens Human Rights Watch schendt de onderdrukking van democratisch gekozen ambtenaren niet alleen hun recht om politiek actief te zijn en het recht op vrijheid van meningsuiting, maar ook de rechten van de kiezers die door hen vertegenwoordigd worden.

Het opheffen van de immuniteit van de parlementsleden in mei 2016 werd al voordat de volledige impact bekend was bekritiseerd door het constitutionele adviesorgaan van de Raad van Europa, de Commissie van Venetië en door het toezichtcomité van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa (zie resolutie). In februari 2017 veroordeelde de Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa, Nils Muiznieks, nogmaals in sterke bewoordingen de opheffing van de immuniteit en de gevolgen voor de HDP parlementsleden (zie memorandum).

Lees het volledige HRW rapport: Turkey: Crackdown on Kurdish Opposition

VN rapport: massale vernietiging en ernstige mensenrechtenschendingen zuidoosten Turkije

Het vandaag gepubliceerde rapport van de Verenigde Naties beschrijft massale vernietigingen en ernstige mensenrechtenschendingen in het zuidoosten van Turkije tijdens de veiligheidsoperaties van de regering in de periode van juli 2015 tot december 2016. Satellietbeelden laten zien dat gehele wijken zijn vernietigd. Een half miljoen mensen, overwegend Koerden, hebben hun woonplaats moeten ontvluchten en zeker 2000 mensen zijn omgekomen. Het rapport documenteert ook verslagen van marteling, verdwijningen, het aanzetten tot haat, het verhinderen van toegang tot spoedeisende medische zorg, voedsel, water en middelen van bestaan, en geweld tegen vrouwen. Ook het onteigeningsbeleid na het officieel beëindigen van de veiligheidsoperaties roept grote bezorgdheid op.  De beslissing van de Raad van ministers van maart 2017 zou naar verluidt geleid hebben tot de onteigening van tot 100 procent van alle kavels in Sur, de centrumwijk in Diyarbakir.

Het mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties probeert al een jaar toegang te krijgen tot de getroffen gebieden maar heeft dit tot nu toe niet gekregen van Turkije. De VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Zeid Ra’ad Al Hussein zegt zich vooral zorgen te maken dat er geen serieuze onderzoeken zijn gedaan naar de honderden onwettige moorden op onder andere vrouwen en kinderen: “Het lijkt erop dat er nog geen enkele verdachte is aangehouden en nog een enkel individu is vervolgd.”

Het rapport is te vinden op de website van de Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

Rapport Stop Wapenhandel: Nederlandse wapens dragen bij aan onacceptabel militair optreden Turkije

Nederland heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Turkse wapenindustrie en krijgsmacht in de afgelopen jaren. Dat staat in het vandaag verschenen rapport ‘Nederlandse wapens en Turks militair optreden’ van Stop Wapenhandel. In de periode 2006-2015 werd voor 418,52 miljoen euro aan militaire producten naar Turkije geëxporteerd. Dit terwijl bij het militair optreden van Turkije grote vraagtekens zijn te plaatsen. Het valt niet uit te sluiten dat Nederlandse wapensystemen die geleverd zijn aan Turkije, waaronder (onderdelen) van pantservoertuigen, helikopters en gevechtsvliegtuigen, zijn/worden ingezet tegen burgers in Turkije, en in Syrië. Stop Wapenhandel bepleit een wapenembargo tegen het land.

Ondanks een toegezegd strikter beleid ten aanzien van wapenexport naar Turkije worden nog steeds militaire goederen geleverd . Het gaat onder meer om grote hoeveelheden onderdelen voor F35-gevechtsvliegtuigen

Nederland heeft met de levering van militaire technologie bovendien een bijdrage geleverd aan de snelle ontwikkeling van de Turkse wapenindustrie. De Turkse regering streeft naar een zoveel mogelijk zelfvoorzienende wapenindustrie, waardoor ze onder meer om geen last meer heeft van eventuele wapenexportrestricties door andere landen.

Benjamin Baars, auteur van het rapport: “Oppositie in Turkije wordt steeds harder onderdrukt door het autoritaire regime van president Erdogan, die zichzelf in hoog tempo meer macht toe-eigent. Het militaire optreden in Turks-Koerdistan en Syrië maakte veel burgerslachtoffers en destabiliseert de regio. Turkije gaat zijn eigen gang en gaat daarbij op onacceptabele wijze over grenzen, letterlijk en figuurlijk. Nederland moet die situatie niet verergeren door wapens te blijven leveren.”

Wapenexport naar Turkije en samenwerking met de Turkse wapenindustrie moet worden beëindigd, meent Stop Wapenhandel. Nederlands beleid zou moeten inzetten op diplomatieke oplossingen in de regio en op het versterken van de zwaar onder vuur liggende mensen- en burgerrechten in Turkije.

Bron: Stop Wapenhandel

Lees het rapport ‘Nederlandse wapens en Turks militair optreden’ hier

« Oudere berichten

© 2020

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑