Categorie: Nieuws (page 2 of 7)

Kamerleden sturen solidariteitsbrief aan Figen Yüksekdağ

Tweede Kamerleden hebben afgelopen donderdag een solidariteitsbrief aan Figen Yüksekdağ gestuurd. Op 4 november 2016 werd Yuksekdag samen met elf andere parlementsleden voor de HDP gearresteerd en gevangen gezet.  Ze zit nog altijd vast. Vandaag moet ze weer voorkomen.

20170912 Brief Figen Yuksekdag

 

Een jaar na de mislukte staatsgreep in Turkije

Zaterdag 15 juli is het één jaar geleden dat in Turkije een poging tot staatsgreep werd gedaan door een deel van de Turkse krijgsmacht. De regering Erdoğan wist de staatsgreep met moeite af te slaan en heeft in de afgelopen twaalf maanden een politieke zuivering uitgevoerd in het Turkse staatsapparaat en in de hele Turkse maatschappij. Aan de vooravond van de eerste verjaardag van de staatsgreep en de contramaatregelen heeft Kurds & Friends Tweede Kamerleden op de hoogte gebracht van een aantal actuele relevante zaken.

Kurds & Friends is eind 2015 opgericht vanwege de toen verslechterende mensenrechtensituatie in Turkije, die zich onder meer uitte in oorlogsvoering in de Koerdische steden van zuidoost-Turkije, waarbij fors geweld werd gepleegd door het Turkse leger. We brachten vorig jaar een bezoek aan de stadswijk Sur in Diyarbakir, waar de repressie door de Turkse strijdkrachten nog altijd voortduurt.[ Zie “Ontvolkingspolitiek in Sur – Onderzoeksmissie Kurds & Friends 6-9 mei” en recent “Amnesty Issues Urgent Action: Hundreds at Imminent Risk of Forced Eviction”]. Sinds 23 mei 2017 zijn de water- elektriciteitsvoorzieningen in Sur afgesloten in een poging de bewoners die zich niet willen laten verjagen alsnog te dwingen te gaan.

Zondag 9 juli sloot CHP-leider Kilicdaroglu een indrukwekkende mars van Ankara naar Istanboel af, als protest tegen de gevangenisstraf van 25 jaar voor CHP-parlementariër Enis Berberoglu. De mars voor Gerechtigheid (“Adalet”-mars) is nu de aanleiding voor het broodnodige samenbrengen van de politieke oppositie in Turkije. De gevangenisstraf van parlementslid Berberoglu staat niet op zichzelf. De druk om de HDP (Halklarin Demokratik Partisi, Democratische Partij van de Volkeren) is onverminderd hoog. Op dit moment zitten elf leden van de in november 2015 gekozen HDP-fractie van het Turkse parlement gevangen. Een groot aantal Kamerleden van de vaste commissie Buitenlandse Zaken deed mee aan een foto-actie voor hen op Het Plein in Den Haag.  Afgelopen week is plaatsvervangend fractievoorzitter Ahmet Yildirim veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf voor ‘belediging van de president”. Bovendien mag hij geen politieke activiteiten meer ontplooien. De veroordeling bij de rechtbank van de stad Muş werd mogelijk nadat de parlementaire immuniteit van Yildirim was opgeheven.

We herhalen onze constatering dat de Nederlandse regering zich zou moeten inzetten om een einde te maken aan de repressie van de Koerdische bevolking in Turkije en vóór de politieke vertegenwoordigers in de HDP. We rekenen op blijvende steun voor de politieke volksvertegenwoordigers. De directe en indirecte militaire samenwerking met Turkije zou in dit licht heroverwogen moeten worden, in het bijzonder het faciliteren van geweld tegen burgers. Voorkomen moet worden dat Nederland meewerkt aan Turkse acties die Koerden tot doelwit maken en het land verder destabiliseren.

Kurds & Friends heeft de Tweede Kamerleden van de vaste commissie Buitenlandse Zaken laten weten dat het meest actueel en urgent is dat zij duidelijk laten horen dat het afsluiten van water en elektriciteit om een bevolking onder druk te zetten onacceptabel is, want in strijd met fundamentele mensenrechten. De Nederlandse overheid heeft immers net voor eigen land een internetconsultatie afgesloten om dit basale recht op drinkwater beter te waarborgen.

Raad van Europa stelt Turkije onder toezicht

De parlementaire assemblee van de Raad van Europa heeft op 25 april 2017 besloten om de mensenrechtensituatie in Turkije nauwkeurig te gaan monitoren.  De vorige keer dat de Raad van Europa dit besloot was 13 jaar geleden. Dit is de meest verregaande controlemaatregel die de Raad kan nemen bij voortdurende mensenrechtenschendingen.  Human Rights Watch juicht het besluit toe: “How could a European assembly of parliamentarians remain silent when the two leaders of Turkey’s opposition Peoples’ Democracy Party (HDP), 10 other members of parliament from the party, and hundreds of elected mayors and party officials from Turkey’s South East are among those jailed?”

Lees hier het volledige bericht van Human Rights Watch.

Erdogan’s agressie gaat de grens over

Nadat de Turkse president Erdogan op 16 april als winnaar van het dubieuze referendum over de invoering van een presidentieel systeem uit de bus is gekomen, is de onrust in Turkije flink toegenomen. Erdogan vreest de helft van zijn volk dat ondanks de repressie tegen potentiële nee-stemmers en het gesjoemel met niet-gestempelde stembiljetten bijna roet in het eten gooide en zich nu moedig blijft verzetten tegen de uitslag en de gevolgen daarvan. Oorlog is de beste afleiding moet hij gedacht hebben. In de week van 24 april liet Erdogan luchtaanvallen uitvoeren op Koerdische groepen in Sinjar (Iraaks Koerdistan) en Derik en Afrin (Rojava, Syrië). Daarbij werden tientallen strijders en burgers gedood. Het is de eerste keer dat Turkije zo direct en dodelijk de Koerdische YPG treft. YPG is de meest effectieve militaire bondgenoot van de anti-IS coalitie, die met hun grondtroepen een onmisbaar onderdeel vormen van de strijd tegen IS.

Alles wijst erop dat dat deze bombardementen de opmaat zijn tot een grotere oorlog van Turkije tegen alle in zijn ogen bedreigende Koerdische elementen. Naast de luchtaanvallen op militaire doelwitten van de YPG waren ook radiostations doelwit. Dat duidt erop dat Turkije probeert de communicatienetwerken plat te leggen om de plaatselijke Koerdische leiding te belemmeren berichten te verspreiden.

Volgens een recent rapport van Stop Wapenhandel heeft Nederland substantieel bijgedragen aan de ontwikkeling van de Turkse wapenindustrie en krijgsmacht. Het valt niet uit te sluiten dat bij de luchtaanvallen in Nederland geproduceerde gevechtsvliegtuigen zijn gebruikt. Nederland draagt daarmee bij aan de Turkse strijd tegen de Koerden, net als andere Europese landen en de Verenigde Staten. Een exportverbod op wapens naar Turkije is het minste dat de Nederlandse regering, en de lidstaten van de EU, nu moet afkondigen.

Erdogan zegt dat hij de Verenigde Staten, Rusland en Irak (president Barzani) ruim op tijd heeft ingelicht. Rusland heeft ‘zorg’ geuit. De Verenigde Staten zitten met de toestand in hun maag en hebben een veel te bescheiden veroordeling richting Turkije uitgesproken. Maar de NAVO en EU zwijgen vooralsnog. Het is een schande dat de Koerden zo in de steek gelaten worden, net nu ze bezig zijn aan hun opmars richting Raqqa om mede namens het Westen IS een finale slag toe te brengen. Deze Turkse acties helpen IS enorm op dit moment. De NAVO moet de positie van lidstaat Turkije grondig herzien.

Het is de hoogste tijd dat binnen de EU en andere internationale verbanden de Koerden erkend worden als reële kracht en openlijk deelgenoot gemaakt worden van onderhandelingen over de oorlog en de politieke toekomst van de landen waar zij wonen. Anders blijven zij het doelwit van Turkse acties die de regio verder destabiliseren.

Maar ook zonder eigen belang, zou het Westen zich eindelijk eens in moeten zetten voor de rechten van de grootste minderheid in het Midden Oosten, een volk dat nog altijd vertrapt wordt tussen de grote mogendheden en keer op keer speelbal is van internationale politieke spelletjes.

MP4MP: Dutch MPs campaign for their colleagues in Turkey

Dutch MPs of nine political parties raised their voice today against the detention of their counterparts in Turkey. The MPs from the Socialist Party (SP), Green Left, Christen Democrats (CDA), Party for the Animals, Party for the Freedom (PVV), 50Plus, Christian Union, Labour Party (PvdA) and Reformed Party (SGP) carried portraits of thirteen detained HDP MPs and demanded their release.

Solidarity from left to right
“It happens rarely that we work together on the same cause from left to right in Parliament,” said Emile Roemer, chairman of the SP, with the portrait of HDP co-chair Selahattin Demirtaş clamped firmly in his hands. “But today is about the fundament of democracy. Parliamentarians do not belong in prison. They need to do their jobs and to express their opinion. Then you are talking about a real democracy. It is very good that we go here en bloc together in the picture because there is a lot at stake.” Kirsten van den Hul, MP for the Labour Party, shared the necessity to show solidarity. “I think it’s very important we stand here as wide from left to right. I have often talked with political prisoners years after their release and they told me how important these signs of solidarity have been for them.” Joël Voordewind, MP of the Christian Union, welcomed the fact that many parties were present at the campaign also. “Although it is sad that we have to stand together here, it is good that we unite forces here in Parliament to show solidarity with those people who can not open their mouths. I hope that this action contributes to the pressure on Turkey to give back these people the right to assemble, the right to a political opinion and the right to freedom of expression. ”

Collision course
Van den Hul further said that it is important that the Dutch Parliament watches Turkey closely, “since Turkey seems to be on collision course”. CDA MP Raymond Knops endorsed that democracy in Turkey is under severe pressure: “I have spoken with HDP deputies and have seen how serious the situation is and how it goes against all rights parliamentarians should have.”

Freedom of speech
Marianne Thieme, leader of the Party for the Animals, stressed that MPs have a role beyond the borders: “We hereby give a very clear signal to all those brave people in other countries that they should continue to fight for their right to freedom of expression and we will defend them always. Especially in countries where democracy is at stake, as is now the case in Turkey.” PVV MP Raymond de Roon agreed that the freedom of expression must fully remain intact: “This certainly applies to the parliamentarians in Turkey”. For the same reason, SGP party leader Kees van der Staaij was present at the action: “I think we’re here today to defend these parliamentarians together, not because we all support their beliefs but because of the fact that they should not be silenced. On the contrary, they should be encouraged and enabled to speak out, because that is exactly their job.”

Release
Normally MPs listen to demonstrators on the square before Parliament in The Hague. However, today it were MPs themselves who demonstrated for the release of the HDP MPs. “When parliamentarians are no longer protected in exercising their rights, which are given to them by their own people, their voters, we are really crossing a bridge we should never cross”, said MP Martin van Rooijen (50Plus). “We must do everything we can to enable these people to resume their duties in freedom.”

 

Nederlandse Kamerleden in actie voor collega’s in Turkije

Vandaag uitten Nederlandse Kamerleden van negen politieke partijen hun solidariteit met hun collega’s in Turkije door op de foto te gaan met portretten van dertien gedetineerde HDP parlementariërs en hun vrijlating te eisen. De Tweede Kamerleden van de SP, GroenLinks, CDA, Partij voor de Dieren, PVV, 50Plus, ChristenUnie, PvdA en SGP hebben daarmee de motie van 23 maart 2017 kracht bij gezet waarin zij de regering oproepen om zich in te zetten voor de vrijlating van gekozen parlementariërs in Turkije.

Solidariteit van links tot rechts
“We doen dit niet zo vaak dat wij van links tot rechts in de Kamer ons ergens sterk voor maken”, zei Emile Roemer, fractievoorzitter van de SP, met het portret van partijleider HDP co-voorzitter Selahattin Demirtaş stevig in zijn handen geklemd. “Maar vandaag gaat om de democratie. Parlementariërs horen niet in de gevangenis, die horen hun werk te kunnen doen en die moeten voor hun mening uit kunnen komen. Dan pas heb je het over een echte democratie. Het is heel goed dat wij hier en bloc met elkaar op de foto gaan want er staat erg veel op het spel.” Kirsten van den Hul, Tweede Kamerlid voor de PvdA, deelde deze noodzaak om solidariteit uit te stralen: “Ik vind het heel mooi dat we hier zo breed staan van links tot rechts. Ik heb vaak gesproken met politieke gevangenen die jaren later nog aangaven hoe belangrijk dit soort tekenen van solidariteit waren geweest voor hen.” Ook Joel Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, was verheugd over het feit dat zoveel partijen aanwezig waren bij de actie: “Ook al is het triest dat we hier met elkaar moeten staan, het is wel goed dat we de krachten hier in het parlement verenigen om solidariteit te betuigen met deze mensen die hun mond niet meer open mogen doen. Ik hoop dat deze actie bijdraagt aan de druk op Turkije om deze mensen gewoon hun recht op vergaderen en recht op een politieke mening en meningsuiting te kunnen teruggeven.”

Ramkoers
Van den Hul zei verder dat het belangrijk is dat de Kamer Turkije nauwlettend blijft volgen nu het land “op ramkoers lijkt”. CDA Tweede Kamerlid Raymond Knops onderschreef dat de democratie in Turkije onder zware druk staat: “Ik heb met HDP afgevaardigden gesproken en gezien hoe ernstig de situatie is en hoe dat ingaat tegen alle rechten die een parlementariër zou moeten hebben”

Vrijheid van meningsuiting
Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, benadrukte dat Kamerleden ook een taak over de grenzen hebben: “Wij geven hiermee een heel duidelijk signaal naar al die moedige mensen in andere landen dat ze vooral op moeten blijven komen voor vrijheid van meningsuiting en dat wij ze te allen tijde zullen verdedigen. Juist in landen waar de democratie op het spel staat, zoals nu in Turkije.” PVV-Tweede Kamerlid Raymond de Roon beaamde dat de vrijheid van meningsuiting onverkort overeind moet blijven: “dat geldt zeker ook voor de parlementariërs in Turkije.” Dat was ook voor fractievoorzitter Kees van der Staaij van de SGP reden om bij de actie aanwezig te zijn: “Ik denk dat we hier vandaag met elkaar achter deze parlementariërs staan, niet om al hun opvattingen per se maar om het feit dat zij niet monddood gemaakt moeten worden maar hun mond open moeten kunnen doen want dat is wat bij parlementariërs hoort.”


Vrijlating
Normaal gesproken staan Kamerleden demonstranten te woord op het Plein in Den Haag. Maar vandaag waren het de Kamerleden zelf die demonstreerden voor de vrijheid van de HDP-parlementariërs. “Als parlementariërs niet meer beschermd worden in de uitoefening van rechten die de eigen mensen, de kiezers, hen hebben gegeven, gaan we echt een brug over die we nooit over mogen gaan” zei Martin van Rooijen van 50Plus.”We zullen alles moeten doen om deze mensen weer in vrijheid hun rol te laten vervullen.”

 

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2019

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑