Zaterdag 15 juli is het één jaar geleden dat in Turkije een poging tot staatsgreep werd gedaan door een deel van de Turkse krijgsmacht. De regering Erdoğan wist de staatsgreep met moeite af te slaan en heeft in de afgelopen twaalf maanden een politieke zuivering uitgevoerd in het Turkse staatsapparaat en in de hele Turkse maatschappij. Aan de vooravond van de eerste verjaardag van de staatsgreep en de contramaatregelen heeft Kurds & Friends Tweede Kamerleden op de hoogte gebracht van een aantal actuele relevante zaken.

Kurds & Friends is eind 2015 opgericht vanwege de toen verslechterende mensenrechtensituatie in Turkije, die zich onder meer uitte in oorlogsvoering in de Koerdische steden van zuidoost-Turkije, waarbij fors geweld werd gepleegd door het Turkse leger. We brachten vorig jaar een bezoek aan de stadswijk Sur in Diyarbakir, waar de repressie door de Turkse strijdkrachten nog altijd voortduurt.[ Zie “Ontvolkingspolitiek in Sur – Onderzoeksmissie Kurds & Friends 6-9 mei” en recent “Amnesty Issues Urgent Action: Hundreds at Imminent Risk of Forced Eviction”]. Sinds 23 mei 2017 zijn de water- elektriciteitsvoorzieningen in Sur afgesloten in een poging de bewoners die zich niet willen laten verjagen alsnog te dwingen te gaan.

Zondag 9 juli sloot CHP-leider Kilicdaroglu een indrukwekkende mars van Ankara naar Istanboel af, als protest tegen de gevangenisstraf van 25 jaar voor CHP-parlementariër Enis Berberoglu. De mars voor Gerechtigheid (“Adalet”-mars) is nu de aanleiding voor het broodnodige samenbrengen van de politieke oppositie in Turkije. De gevangenisstraf van parlementslid Berberoglu staat niet op zichzelf. De druk om de HDP (Halklarin Demokratik Partisi, Democratische Partij van de Volkeren) is onverminderd hoog. Op dit moment zitten elf leden van de in november 2015 gekozen HDP-fractie van het Turkse parlement gevangen. Een groot aantal Kamerleden van de vaste commissie Buitenlandse Zaken deed mee aan een foto-actie voor hen op Het Plein in Den Haag.  Afgelopen week is plaatsvervangend fractievoorzitter Ahmet Yildirim veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf voor ‘belediging van de president”. Bovendien mag hij geen politieke activiteiten meer ontplooien. De veroordeling bij de rechtbank van de stad Muş werd mogelijk nadat de parlementaire immuniteit van Yildirim was opgeheven.

We herhalen onze constatering dat de Nederlandse regering zich zou moeten inzetten om een einde te maken aan de repressie van de Koerdische bevolking in Turkije en vóór de politieke vertegenwoordigers in de HDP. We rekenen op blijvende steun voor de politieke volksvertegenwoordigers. De directe en indirecte militaire samenwerking met Turkije zou in dit licht heroverwogen moeten worden, in het bijzonder het faciliteren van geweld tegen burgers. Voorkomen moet worden dat Nederland meewerkt aan Turkse acties die Koerden tot doelwit maken en het land verder destabiliseren.

Kurds & Friends heeft de Tweede Kamerleden van de vaste commissie Buitenlandse Zaken laten weten dat het meest actueel en urgent is dat zij duidelijk laten horen dat het afsluiten van water en elektriciteit om een bevolking onder druk te zetten onacceptabel is, want in strijd met fundamentele mensenrechten. De Nederlandse overheid heeft immers net voor eigen land een internetconsultatie afgesloten om dit basale recht op drinkwater beter te waarborgen.

Deel op Facebook of Twitter