Kurds & Friends zet zich in voor de mensenrechten in Turkije. Het comité Kurds & Friends bestaat uit pleitbezorgers van mensenrechten uit non-gouvernementele organisaties, de wetenschap en de advocatuur. Zij hebben zich eind 2015 verenigd vanwege de verslechterde mensenrechtensituatie in Turkije, de oorlogsvoering in de Koerdische steden van zuidoost Turkije, het staken van de vredesonderhandelingen met de Koerdische beweging en de alsmaar toenemende druk op de HDP (Halkların Demokratik Partisi, Democratische Partij voor de Volkeren).  Kurds & Friends maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen in Turkije en zet zich in om hier meer aandacht voor te krijgen in Nederlandse media en onder Nederlandse politici door informatie te verspreiden en te lobbyen.